Útulok

OZ strážni anjeli Žiar nad Hronom
Nájdete nás aj na facebooku
OZ Strážni anjeli vzniko v roku 2009. Dňa 1.5.2011 sme pod svoju správu prevzali mestský  útulok pre psíkov v Žiari nad Hronom.Stali sme sa tak Strážnymi anjelmi nechcených a opustených psíkov, aby sa oni raz stali Vašimi Strážnymi anjelmi.Našim hlavným cieľom je dať druhú šancu čo najväčšiemu počtu psíkov, ktorí sa potom, čo ich majitelia zlyhali, ocitli u nás v útulku.Občianske združenie sa zakladá za účelom:
1.poskytovať zmysluplné trávenie voľného času,
2.podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
3.integrovať handicapované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež,
4.informovať deti a mládež,
5.realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia,
6.usporadúvať aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva v regióne,
7.usporadúvať aktivity zameraná na rozvoj participácie mládeže,
8.aktívne spolupracovať s Mestom Žiar nad Hronom, so školskými zariadeniami, s neformálnymi skupinami a s inými organizáciami pracujúcimi s mládežou a s médiami,
9.prevádzkovať útulok pre psov - záchrana týraných a opustených psov, hľadanie domova pre opustené psy, zabezpečenie maximálnej starostlivosti o psy umiestnené v útulku, šírenie osvety v oblasti starostlivosti a ochrany psov, zastupovanie a ochrana práv psov, kastračný program
GPS súradnice: 48°59´ 44" E 18°86´ 32" N 
 
Mapa: 

Kontakt

M.Benku 7/30
96501
Žiar nad Hronom
Okres: 
Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: 
Mgr. Vrtáková Martina
Telefón: 
00421908661737 volať prosím v pracovné dni 13,00 - 19,00
00421949328736 volať neobmedzene
Číslo účtu: 
IBAN: SK71 0200 0000 0027 0892 7951 SWIFT: SUBASKBX VÚB Banka
IČO: 
42 188 679