Združenie

Bystrická Mačačáreň
Bystrická Mačačáreň Sme občianske združenie Bystrická Mačačáreň - predtým Mačky Zvolen - dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám hlavne pouličným vo Zvolene a okolí. Začali sme reálne pomáhať 11.6.2013 kedy sme kastrovali prvú mačku z oblasti Balkán. Bol to čierny kocúrik. Od vtedy sme už vykastrovali veľa tulákov a niektorým sme našli aj teplo domova. Plánujeme v tom pokračovať. Ďalšími našimi ceľmi sú: zvyšovanie informovanosti, zodpovednosti za mačky pre lepšie spolunažívanie ľudí a mačiek. Jedinou brzdou sú pre nás depozitné a karanténne priestory. Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a mačkou. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku. Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy: - Zvyšovanie informovanosti o zodpovednosti za mačky (o ochrane mačiek, o problematike túlavých mačiek, o potrebe kastrácii, atď.) pre lepšie spolužitie človeka a mačky. - Pomoc mačkám v núdzi. - Združovanie milovníkov mačiek a ochranárov a ich pravidelné stretávanie. - Spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy atď. za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov. - Výchova ľudí etickému postoju k mačkám. - Zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu) pre mačky. - www a facebook stránka – udržovať ich v aktuálnosti pre inzerovanie mačiek a informovanosti verejnosti - OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.

Kontakt

Banská Bystrica
Okres: 
Banská Bystrica
Kontaktná osoba: 
Barbora Šingerová
Telefón: 
0910492555 - LEN SMS, ozveme sa !!!