Našli ste zraneného vtáka?

Často sa na nás obraciate aj s tým, že ste našli zraneného alebo osirelého vtáčika, ako vtedy postupovať? Nakoľko sú na Slovensku odborné onitologické organizácie, dovolili sme si z ich pokynov zostaviť hlavný prehľad, na konci sú kontakty, na ktoré musíte nález ohlásiť.

Základné zásady ako postupovať

Zachrániť poraneného živočícha, alebo vypadnuté mláďa je pomerne náročnou úlohou. Prvý kontakt s človekom má pre zraneného jedinca zásadný význam, od ktorého často závisí záchrana jeho života.

Preto je potrebné poznať základné zásady ako v týchto prípadoch postupovať.

  • všetky u nás voľne žijúce vtáky sú zároveň chránenými živočíchmi a každý nález je potrebné ihneď oznámiť orgánu ochrany prírody, ktorý zároveň určí ďalšie nakladanie s ním. (Kompletný adresár s telefónnymi číslami Krajských a Obvodných úradov životného prostredia nájdete na www.obcan.sk)
  • akúkoľvek manipuláciu s poraneným jedincom je potrebné konzultovať s odborníkmi, či už zo štátnych alebo mimovládnych inštitúcií
  • držbu v ľudskej opatere, ak je nevyhnutná, je nutné obmedziť iba na čas potrebný k záchrane jedinca


Našli ste poraneného vtáka?

Prvým signálom, že ste našli poškodeného vtáka, je jeho neprirodzené správanie, predovšetkým strata prirodzenej plachosti, výrazne znížené únikové reakcie, neprirodzené držanie tela, ovísanie krídla, viditeľné zranenia...

Ako manipulovať s poraneným jedincom?

Prevažná väčšina živočíchov je chránená viacerými zákonmi, ktoré sa dotýkajú aj manipulácie s nimi a preto je potrebné držbu živočíchov obmedziť len na nevyhnutnú dobu v záujme záchrany. Navyše na ne v prírode môžu čakať hladné mláďatá. Čím skôr kontaktujeme odborníkov, tým je väčšia šanca na jeho záchranu.

Odchytenie poraneného jedinca si vždy vyžaduje šetrný prístup. Najčastejšie sa stretávame s poranenými vtákmi, ktoré možno odchytiť do ľahkej prikrývky, deky, väčšej handry (nikdy nie do igelitu). Odchyteného jedinca možno umiestniť do primerane veľkej papierovej krabice, do ktorej vyrežeme otvory na prístup vzduchu a umiestnime v kľudnej tmavej miestnosti. Účelom je predovšetkým zníženie pohybových aktivít a následných možností zhoršenia rozsahu zranení do príchodu kompetentnej osoby.

Prvá pomoc

V prípadoch zlomenín je vhodné poškodenú končatinu uložiť do prirodzenej polohy a fixovať ju pomocou obväzu, alebo zabalením do pruhu látky. Ak však nemáte potrebné skúsenosti, tak fixovanie končatín radšej neskúšajte.

Zvláštny prípad - dážďovník

Veľmi často sa stretávame s prípadmi nálezov dážďovníkov tmavých (Apus apus), najmä s nálezmi slabo lietajúcich mláďat. Nálezy dážďovníkov sú špecifické, najmä preto, že ich už nedokážeme vrátiť späť do hniezda. Súvisí to najmä s tým, že dážďovníky hniezdia v ťažko dostupných miestach v podkroviach stavieb, v štrbinách panelových domov a pod.. Dážďovník si však vyžaduje veľmi náročnú starostlivosť a preto pri náleze tohto druhu vždy prosím kontaktujte ihneď odborníkov. Obdobný postup zvolíme aj pri nálezoch lastovičkovitých vtákov.

Ako kŕmiť poranené dravce a sovy?

Vo väčšine prípadov apatických a dlhodobo vysilených jedincov sa kŕmenie neodporúča, pretože takýto jedinec nemá dostatok tekutín, aby potravu strávil a spravidla po nakŕmení uhynie. Potravu možno ponúknuť len vitálnejším jedincom. Dravcom a sovám podávame výlučne surové mäso - hydinu, nikdy nie bravčovinu, príliš studené alebo tepelne upravené mäso.

Pamätajte, že pre zraneného živočícha je prvoradé skoré zabezpečenie odbornej pomoci. Čím kratšie je v kontakte s človekom, tým je jeho šanca na návrat do prírody väčšia.

Našli ste nesamostatné mláďa?

Pri náleze mláďat ide často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Hlavne mladé sovy a sokoly myšiare často opúšťajú hniezdo a rozliezajú sa do okolia, ešte slabo lietajúce a nesamostatné. Ľudia sa často snažia s dobrým úmyslom mláďatá "vypadnuté z hniezda" zachrániť, žiaľ častokrát kvôli neodbornej starostlivosti mláďa zahynie. Ak nájdete mláďa na zemi, stačí ho vyložiť na konár, alebo iné miesto mimo dosahu psov a z väčšej vzdialenosti sledovať. Až v prípade, že dlhšiu dobu nepozorujete na blízku rodičov, je potrebné mláďa zobrať. V prípade nálezu je lepšie najprv informovať kontaktnú osobu a konať až na základe usmernenia.
 

Kontakty


Orgány ochrany prírody:

Obvodné úrady životného prostredia - podľa zákona oni zabezpečujú ďalšie nakladanie s chránenými živočíchmi.
Kompletný adresár úradov nájdete na www.kuzp.sk

Organizácia ochrany prírody:

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) - v praxi zabezpečujú konkrétne riešenie ochrany živočíchov. Kompletný adresár po rôznych regiónoch na www.sopsr.sk.

Podľa informácii zo ŠOPSR môžu občania volať aj na číslo 112, kde by mali mať zoznam osôb a rehabilitačných staníc s príslušnými kontaktnými údajmi.

Podľa údajov ŠOP SR na Slovensku máme 4 rehabilitačné stanice a 18 chovných staníc, v ktorých sa rehabilitujú nájdené zranené jedince vtáctva. Tu je ich zoznam s adresami a kontaktami (nerúčime za aktuálnosť a úplnosť): http://www.sopsr.sk/cinnost/chovrehab/prehladCHSaRS.doc

V prípade, že sa vám nepodarí skontaktovať s odborníkmi štátnych inštitúcií (napr. počas víkendu) môžete sa obrátiť priamo na nás:

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
čísla kancelárie v BA: 02/554 221 85, 0905 256 184, 0904 256 888 ( pracovné dni 8:00-17:00, ale nie vždy sme prítomní).

Ochrana dravcov na Slovensku RPS - 0911 882 626

Kontakty na skúsenejších ornitológov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov a iné osoby, ktoré môžu telefonicky poradiť:

M. Demko - 0905476779(SK)
M. Repel - 0904501437 (najmä okres MI, TV )
S. Pačenovský - 0902289991 (najmä kraj KE)
M. Fulín - (0907619113 najmä kraj KE, špecialista na bociany)
Ľ. Korytár - 0915 976107, (okresy KE, ZM , dostupný po 1.8. )
M. Galffyová - 0904307579, (okolie Tornale, Rimavskej Soboty)
M. Sladkovský- 0911882626, (okolie Zvolen, Detva, Krupina)
S. Ondruš - 0903298166, (okresy BB, ZV, RK, BR)
D. Karaska - 0908351553, (najmä Orava)
J. Toprecer - 0907 466314, (Turiec)
J. Korňan - 0903298285, 0911503012, (Kysuce)
M. Macek - 0903 504 470, (Kraj ZA, Záchranná stanica Zázrivá)
Š. Benko - 0915705382, (TN, BA)
M. Kern - 0905265302, (Trnava a okolie)

 

zdroj: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko