Útulok

Útulok Trnava

ÚTULOK pri kaplnke, Orešianská cesta, Trnava
otváracie hodiny pre návštevníkov denne 15-17 hod.

Združenie na ochranu zvierat ZOZ, založené v roku 2001,  je neziskové, apolitické, dobrovoľné zoskupenie ľudí sympatizujúcich s názorom práva na život bez krutosti všetkých živých tvorov.

Prevádzkujeme útulok pre opustené, túlavé a týrané zvieratá na území mesta Trnava a aktívne vystupujeme za práva zvierat.
Túlavé, opustené zvieratá sú mnohým na obtiaž. Môžu spôsobiť dopravné nehody a nezriedka sú vystavené krutosti a týraniu ľudí. Za vzniknuté problémy sú v plnej miere zodpovední majitelia psov; ich totožnosť je, bohužiaľ, väčšinou nezistiteľná, keďže neexistuje povinné trvalé označenie psa (tetovaním, v novšej dobe čipovaním).

Verejnoprospešné úlohy nie sú plnené len umiestnením bezprizorných psov. Areál útulku je rozdelený na tri časti. V jednej sú koterce s výbehom pre psov. Stredná časť je vyhradená pre canisterapiu, za podpory centra voľného času Kalokagatia. Handicapované deti prídu pod kontrolou špecializovaného personálu do kontaktu s vybraným psíkom, čo podporí ich emocionálny vývoj, rozvíja motorické schopnosti a osobnosť pacienta. Konajú sa pravidelné prednášky výchovného zamerania pre najmladších. Okolo administratívneho domčeka vznikol chránený priestor pre čakateľov na adopciu alebo terapiu, dobrovoľníkov na venčenie atď.

Mapa: 

Kontakt

Orešianska 1
917 00
Trnava
Okres: 
Trnava
Kontaktná osoba: 
I. Nováková
Telefón: 
0903 450 832
Číslo účtu: 
4008382451/7500
IČO: 
36 095 575