Útulok

Žilinské labky
Žilinské labky je združenie súkromných osôb na pomoc mačičkám bez domova v meste Žilina. Nie sme útulok. Zachraňovaniu mačičiek sa aktívne venujeme od roku 2015. Záchrana mačičiek funguje na báze dočasnej opatery u dobrovoľníkov. OZ Žilinské labky vzniklo v januári 2018. Jeho vzniku predchádzala niekoľkoročná činnosť viacerých súkromných osôb v oblasti pomoci mačičkám bez domova. Naše združenie vykonáva odchyt túlavých mačičiek, kastračný program, veterinárne ošetrenie zvierat, umiestňovanie ošetrených a socializovaných zvierat do nových domov. Ďalej pomáhame s inzerciou a ponukou mačičiek súkromným osobám formou zdieľania na stránke Facebooku, prípadne inzertných portáloch.

Kontakt

Okres: 
Žilina
Kontaktná osoba: 
Juraj Mrvečka
Telefón: 

0903571626
Číslo účtu: 
SK8183300000002201410531
IČO: 
51 292 238