Združenie

Slovenska aliancia ochrancov zvierat
Slovenská aliancia ochrancov zvierat /SAOZ/ je združenie ľudí a občianskych združení /OZ/, ktoré už nechcú len tak nečinne sedieť a prizerať sa katastrofálnej situácii v ochrane a záchrane predovšetkým spoločenských zvierat na Slovensku. Rozhodli sme, že dnešný stav chceme zmeniť. Svoje poslanie budeme vykonávať zodpovedne, transparentne, bez nároku na odmenu. Spája nás totiž len jedno: Nezištná láska k zvieratám.

Kontakt

Okres: 
Bratislava
Kontaktná osoba: 
Lucia Čechová
Telefón: 
0904216988
E-mail: