Združenie

Mačky Brezno SOS
Mačky Brezno SOS vzniklo na dobrovolníckej báze na pomoc mačkám v núdzi. V domácom depozite sa mačky liečia, socializujú a následne si hľadajú domov.

Kontakt

Brezno
Okres: 
Brezno
Kontaktná osoba: 
Igor Horský
Telefón: 
0905 327 589
Číslo účtu: 
SK10 0900 0000 0050 7523 8964
IČO: 
42 396 590