Združenie

Vivárium SPU Nitra
Záchytné stredisko pre zvieratá triedy plazov (Reptilia). Účelové pracovisko zaoberajúce sa svetom plazov a teráriových zvierat. Poslanie 1.zabezpečenie ochrany vybraných chránených druhov plazov 2.zabezpečenie dočasného umiestnenia chránených druhov plazov zaistených štátnymi orgánmi 3.rehabilitácia zhabaných a zaistených druhov plazov 4.zapojenie sa do pedagogického procesu environmentálnych a biologických disciplín 5.zabezpečenie environmentálnej výchovy študentov všetkých stupňov škôl a širokej verejnosti 6.zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti 7.odchovy plazov, ktoré sú majetkom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 8.profesionálny chov a odchov náročných druhov plazov v kontexte "animal walfare" 9.mediálna propagácia Univerzitného vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 10.poradenská činnosť 11.asistenčná činnosť súkromným chovateľom s ťažko chovateľnými, nebezpečnými a chránenými druhmi zvierat

Kontakt

Tr. A. Hlinku 2
949 76
Nitra
Okres: 
Nitra
Telefón: 
+421 904 515 561