Združenie

OZ Mačka Vo Vreci
Našim zámerom je kastračný program a projekt na pomoc túlavým mačkám ako takým. Program zameraný na redukciu množenia sa tzv. pouličných mačiek, resp. projekt na pomoc túlavým mačkám, ktoré utŕžili zranenia vyžadujúce odbornú pomoc, prípadne priviedli na svet mačiatka, ktoré by boli odsúdené na nebezpečný život na ulici. Mačičky-maminky podstupujú po zotavení sterilizáciu a následne si hladajú nové domovy ako aj ich drobčekovia, ktorí sú ošetrení a umiestnení do dočasnej opatery, kde sú socializovní a naučení hygienickým návykom. Toto všetko vyžaduje samozrejme nielen našu starostlivosť ale aj financie, ktorých je na takéto veci stále málo. Preto potrebujeme pomoc Vás všetkých, či už sa zapojíte aktívne, alebo sa nás rozhodnete podporiť finančne. Taktiež potrebujeme čo najviac dobrovoľníkov, ktorí môžu poskytnúť mačičkám dočasnú opateru, než si nájdu svoje trvalé domovy. CIEĽOM NÁŠHO ZDRUŽENIA JE: * pomáhať opusteným, túlavým, chorým, zraneným a týraným zvieratám, predovšetkým mačkám; * redukovať množenie sa nechcených tzv. pouličných mačiek, a to formou výkonu a podpory sterilizácie týchto mačiek; * znižovať riziko prenosu nebezpečných chorôb z mačiek na človeka, a to formou očkovania opustených mačiek; * vykonávať osvetovú činnosť širokej verejnosti zameranú na zvyšovanie tolerancie a zodpovednosti ľudí voči zvieratám; * spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh ochrany zvierat; * spolupracovať s ďalšími právnickými a fyzickými osobami za účelom dosiahnutia ostatných cieľov združenia; * prispievať vyššie uvedenými činnosťami k zlepšovaniu a rozvoju životného prostredia
Fotografie: 

Kontakt

905 01
Senica
Okres: 
Senica
Kontaktná osoba: 
OZ Mačka Vo Vreci
Telefón: 
0948383332