Združenie

OZ Siberian Husky Rescue Slovakia
Našou činnosťou je tvorba a správa databázy psov plemena sibírsky husky a iných plemien severského typu (aljašský malamut, grónsky pes, samojed, aljašský husky) a ich krížencov v núdzi, hľadajúcich nový domov alebo umiestnených v útulkoch a karanténnych staniciach na Slovensku. Ďalej sprostredkovanie adopcie sibírskeho huskyho a severanov z útulku, karanténnej stanice alebo domácnosti novému majiteľovi, sprostredkovanie a poskytnutie dočasnej opatery pre sibírskeho huskyho a severanov z útulku alebo karanténnej stanice z dôvodu potrebnej zdravotnej starostlivosti pri závažnej chorobe alebo zotavovaní po chirurgickom zákroku, z dôvodu výchovy, socializácie a rehabilitácie, poskytovanie finančných príspevkov pri zvýšených nákladoch pre sibírskeho huskyho a severanov v útulku, karanténnej stanici alebo majiteľom vo finančnej tiesni a zlepšovanie podmienok chovu jednotlivých sibírskych husky a severanov, podávanie podnetov k prešetrovaniu prípadov týkajúcich sa týrania, spolupráca s orgánmi Regionálnej Veterinárnej a Potravinovej Správy, a majiteľmi.
Fotografie: 

Kontakt

Silvánska 6
84104
Bratislava
Okres: 
Bratislava
Kontaktná osoba: 
Lenka Bičkošová
Telefón: 
0903 159 422
Číslo účtu: 
2000551418/8330
IČO: 
42 353 211