Stratený kocúr

Dňa 9.2. sa nám stratil kocúr v blízkosti veterinárnej klinky na Hradsej

ulici vo Vrakuni.

V čase straty mal vyholenú srsť na ľavej prednej labke a na začiatku chvosta.

Zvieratko sa už našlo: 
nie