Týranie zvierat

V prípade, že sa stretnete s týraním zvierat alebo máte o takomto konaní informácie, kontaktujte bezodkladne miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá má svojich veterinárnych inšpektorov a tí sú kompetentní takéto konanie preskúmať a riešiť.

Ak však máte dojem, že situácia si vyžaduje okamžité riešenie, pretože život zvieraťa je priamo ohrozený, kontaktujte urýchlene políciu.

Akokoľvek benevolentne sa naša spoločnosť k prípadom týrania zvierat stavia, treba si uvedomiť, že sa jedná o trestný čin. Taktiež opustenie zvieraťa je postihnuteľné.

Neuspokojte sa tiež iba tým, že ste prípad nahlásili, ale požadujte informácie o tom, ako a či bol naozaj vyriešený.

Dôležité je tiež, čo považujeme za týranie. Ľudia často krát nezakročia, pretože si neuvedomujú, že napríklad aj zanedbanie starostlivosti o zviera je jeho týranie. Týraním ja aj držanie zvieraťa v nevhodných podmienkach (na krátkej reťazi, bez prístrešku, v nevhodnej teplote, bez prístupu k vode.... a pod.) a hoci sa občas stretneme aj v médiách s akciami, ktoré majú byť zábavkou (napríklad aj vypustenie kaprov do bazéna s deťmi, kde ich tieto naháňali a chytali), pre zvieratá to zábavné určite nie je a áno, aj v tomto prípade, ide o týranie zvierat, nakoľko sú vystavované neprimeranému stresu. V  tomto prípade je to o to smutnejšie, že takýmto spôsobom učíme naše deti, že takéto konanie je v poriadku.

Je smutné, že na Slovensku doposiaľ nebol zavedený inštitút zvieracej polície, ktorá je známa v mnohých krajinách sveta. Táto pomáha zvieratám, no rovnako aj ľuďom, pretože vedia stále kam sa majú obrátiť. Ide o zjednotený systém, zástupcovia ktorého sú na tieto účely školení, vybavení a disponujú tiež právomocami, ktoré im umožňujú včas a vhodne zasiahnuť.

Rozhodne nezostávajte ľahostajní k prípadom týrania zvierat, a hoci náš systém nie je zďaleka dokonalým, kontaktujte bezodkladne kompetentných a žiadajte nápravu. Môže sa stať, že budete jedinou nádejou úbohého zvieraťa a môžete mu zachrániť život alebo ho zachrániť pred krutosťou.

Zvieratá sú úžasné, vnímavé a cítiace bytosti, to už dnes netreba vysvetľovať žiadnemu inteligentnému človeku. Správajme sa k nim podľa toho.


Jana Gallová, Nadácia Niki a Steffi